0 530 526 92 02
tren
Sosyal Medya Hesaplarımız

Boşanma Davası

Anasayfa » Boşanma Davası

Boşanma Davası | Maltepe Boşanma Avukatı | Boşanma Avukatı Ücretleri

Maltepe boşanma avukatı hizmetlerinde Av. Yasemin Mersin ile iletişime geçerek davalarınızı kısa süre içinde sonuçlandırabilirsiniz.

Boşanma davaları anlaşmalı veya çekişmeli türde açılabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar her bir husus üzerinde anlaşmaya vararak davayı açarlar ve dava kısa sürede sonuçlanır.

Çekişmeli boşanma davaları ise daha uzun sürebilen, birçok açıdan daha sıkıntılı davalardır.

Nafakadan velayet davalarına kadar çeşitli hususlarda taraflar anlaşmazlık halindedirler. Bu gibi davalar için iyi bir boşanma avukatı ile çalışmanın önemi büyüktür.

Boşanma avukatı İstanbul için hukuk büromuzdan destek alınabilir. Maltepe boşanma avukatı hem danışmanlık hem de dava hizmetleri sunmaktadır.

Maltepe Anlaşmalı Boşanma Davası

Boşanmak evliliğin hukuki olarak son bulma işlemidir. Anlaşmalı boşanma davası taraflar için en rahat olabilecek boşanma davası türüdür. Anlaşmalı boşanma davası açıldığında çiftler boşanma koşulları ile ilgili olarak her türlü konuda ortak bir uzlaşı sağlamışlardır.

Anlaşmalı boşanma davalarında çift varsa çocuklarının velayeti, nafaka, tazminat ya da ortak mal paylaşımı gibi konularda ortak bir noktada buluşurlar ve davayı bu şekilde açarlar.

Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları: Anlaşmalı olarak boşanma davası açabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası şartları arasında mahkemede her iki tarafın da bulunması yer almaktadır. Çiftler boşanma isteklerini mahkemeye bizzat söylemelidirler. Anlaşmalı boşanma davası için önemli olan bir koşul da evliliğin en az 1 yıl boyunca sürmüş olmasıdır. Çift arasında imzalanan boşanma protokolü hakimce de onaylandığında boşanma gerçekleşmiş olur. Genellikle kolay ve tek celsede sonuçlanan davalardır.

Anlaşmalı boşanma süreci için davada hakim ne sorar? Hakim boşanma davası için karşısındaki çiftlere neden boşanmaya karar verdiklerini sorabilmektedir. Çiftlerin anlaşmazlık nedenlerine dikkat eder ve bu yönde incelemelerde bulunur. Bu şekilde kusurun hangi kişide olduğunu da anlamaya çalışır. Dava ile ilgili ayrıntıların ortaya çıkması davanın maddi ve manevi yönünü etkileyecektir. Bu sebepten ötürü boşanmaya etki eden sorunlarla ilgili olarak hakim sorular yöneltebilmektedir. Örneğin aldatma söz konusuysa aldatmanın ne zaman ve nasıl gerçekleştiği hakkında soru sorulabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti Ne Kadardır? Anlaşmalı boşanma davaları için de bir avukat tutulabilir. Boşanma davası ücreti standart değildir; hem avukata hem de davanın durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Dava ile ilgili gerekli olan evrakların hazırlanması, davanın açılması, dava giderleri vb. durumlar ücreti etkilemektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi: Anlaşmalı boşanma davası açmak için öncelikle yazılı bir dilekçe sunulmalıdır. Bunun için tarafların bir hukuk bürosundan destek almaları onlar için avantajlı bir durum olacaktır. Anlaşmalı boşanma davası dilekçesi her çift ve dava için özel olacağından standart bir dilekçeden bahsetmek doğru olmaz. Duruma özel olarak dilekçenin hazırlanması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?  ile ilgili olarak hazırlanan dilekçelerin yetkili mahkemeye sunulması gereklidir. Anlaşmalı boşanma davası için yetkili olan mahkemeler Aile Mahkemeleri’dir. Bu nedenden ötürü çiftler uygun bir dilekçe örneği ile beraber bu mahkemelere boşanmak için başvurmalıdırlar. Bazı yerlerde Aile Mahkemeleri bulunmamaktadır. Bu gibi durumlarda yetkili mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleri’dir.

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma davası evli olan ve boşanmaya karar veren çiftlerin boşanmanın hukuki sonuçları ya da boşanma kararı ile ilgili olarak anlaşmaya varamadıkları zaman açılan dava türüdür. Eşlerin biri boşanmak istemiyorsa veya boşanmanın hukuki sonuçları ile ilgili olarak ortak bir karar alamıyorlarsa dava çekişmeli boşanma davasına girer.

Çekişmeli Boşanma Davası Şartları Nelerdir: Çekişmeli boşanma davası açmak için anlaşmalı boşanma davasındaki gibi evlilik süresi ile ilgili bir koşul yoktur. Çekişmeli boşanma davası şartları arasında boşanma nedeni olarak gösterilen unsurun ispatlanması gerekliliği yer almaktadır. Toplanan deliller mahkemeye sunulmalıdır ve tanıklar dinlenmelidir. Bu gibi sebeplerle sonuca bağlanması anlaşmalı boşanma davalarına göre çok daha uzun sürebilen davalardır. Çekişmeli boşanma davalarında profesyonel avukatlık hizmeti almak büyük önem taşır.

Çekişmeli Boşanma Davasında Hakim Ne Sorar: Çekişmeli boşanma davalarında sonuca ulaşmak daha zordur, hakim tarafından değerlendirilmesi gereken unsurlar çok daha fazladır. Çekişmeli boşanma davalarında hakim ne sorar? ile ilgili olarak öncelikle belirtmemiz gereken unsur hakimin boşanma nedeninin gerçekliğini anlamaya çalışacak olmasıdır. Boşanma sebebi gerçek mi? Hakim bunu anlamaya yönelik sorular sorar. Boşanmanın nedenleri neler? Ne gibi durum ve tutumlar çifti ayrılık noktasına getirdi? Bunların aydınlatılmasına yönelik sorular yöneltilecektir.

Çekişmeli boşanma davası ücreti yargılama masrafları, dava açma giderleri, bilirkişiye ödenmesi gereken ücret gibi unsurları içermektedir. Avukatlar da her davacıya özel koşulların saptanması ile beraber bir ücret sunmaktadırlar. Dava içerikleri her çift için farklı olacağından ücretler de değişecektir.

Çekişmeli Boşanma Davası Dilekçesi: Çekişmeli boşanma davalarında süreç karmaşıktır. Duruma uygun bir biçimde hazırlanması gerektiğinden avukatlık desteği bu noktada çok önemli olacaktır. Boşanma gerekçeleri çok doğru bir biçimde dilekçede gösterilmelidir. Nedenler farklı oldukça yazılacak olan dilekçeler de buna uygun bir biçimde hazırlanır. Hukuki alt yapısı güçlü olan bir çekişmeli boşanma davası dilekçesi ile başvurmak özellikle bu tip davalarda kişilere avantaj sağlar.

Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır? ile ilgili olarak yetkili mahkeme Aile Mahkemeleri’dir. Aile Mahkemeleri’nin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne dava açılabilir.

Çekişmeli boşanma davasında maddi durum incelemesi yapılmaktadır. Ödenecek nafaka ile ilgili vb. durumların belirlenmesi adına maddi durum hakim tarafından tespit edilecektir.

Çekişmeli boşanma davasında davalı gelmezse avukatının mahkemede bulunması yeterli olacaktır. Tarafların her ikisinin de avukatı varsa kendileri dava için mahkemeye gelmeyebilirler. Davacının avukatı yoksa sürecin ilerlemesi adına mahkemeye gelmesi uygun olacaktır.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer: Çekişmeli boşanma davaları genellikle birkaç celse sürmektedir. Burada dava için iyi bir avukatla çalışmanın da önemi büyüktür. Doğru şekilde süreç ilerlediğinde davalar genellikle 4-5 celsede sonuçlanabilmektedir. İyi yönetilemeyen bir boşanma davasının ise 3-4 yıl sürebildiğini belirtebiliriz.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanmak istiyorum deyip sürecin doğal olarak hızlı biçimde sonuçlanmasını istiyorsanız öncelikle hukuk büromuzdan avukatlık hizmeti almak için bize başvurabilirsiniz.

Boşanma Davası Nasıl Açılır: Hukuk büromuza başvurduğunuzda boşanma davanızı en hızlı ve lehinize olarak sonuçlandırabilmek adına gerekli desteği bizden alabilirsiniz. Boşanma davası açmak ve sonraki süreç için size sunduğumuz hizmetler arasında şunlar yer alır:

  • Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma için en uygun biçimde dilekçe hazırlamak
  • Boşanma için gerekçeli kararın yazılması ( Mahkeme sürecinde büyük önem taşır)
  • Taraflara tebliğ işlemleri
  • Temyize gitme süreci
  • Çekişmeli boşanma davalarında delillerin hukuka uygun ve net bir şekilde gösterilebilmesi
  • Diğer

Boşanma davası nasıl açılır avukat hizmeti ile ilgili olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Boşanma davaları anlaşmalı olsa bile bir takım prosedürlerin yerine getirilmesi ortalama olarak 6 ay sürebilmektedir. Çekişmeli davalar ise 2 hatta 5 yıla kadar uzama ihtimali bulunan davalardır. Temyiz süreçleri de dikkate alınmalıdır. Taraflar için zorlu bir süreç olan boşanma daha hızlı ve kolay biçimde sonuçlanabilir. Bunun için hukuk büromuzdaki tecrübeli avukatların hizmetinden yararlanabilirsiniz. Boşanma davası açma ücreti her davanın içeriğine göre değişeceğinden ötürü avukatlarımızla durumun görüşülüp değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Call Now ButtonRandevu Al